نام لاتین     (Latin names) : Water

نام دیگر      (Other name) : H2O

گروه اصلی         (source) : مواد خام طبیعی و مصنوعی

توضیحات   (Description) : آب یکی از مواد مایع و فراوان‌ترین مادهٔ مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می‌شناسیم، است. بیش از ۵۷% وزن یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از ۰۷% سطح کره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۰۶۳ میلیون از ۰۱۵ میلیون کیلومتر مربع) با وجود این حجم عظیم آب تنها ۲ درصد از آبهای کره زمین شیرین و قابل شرب است و باقی آن به علت محلول بودن انواع نمک‌ها خصوصاً نمک طعام غیر قابل استفاده است. از همین دو درصد آب شیرین بیش از ۰۹ درصد به صورت منجمد در دو قطب زمین و دور از دسترس بشر واقع شده‌است.

بیشترین چگالی آب خالص در دمای ۸۹٫۳ درجه سلسیوس ۶۱٫۹۳ درجه فارنهایت) حاصل می‌شود که برابر ۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب یا ۰۰۰۱ کیلوگرم بر متر مکعب است.

 

نظرتان را بگویید