نمایه بویایی (Odor Profile) : گرم و شیرین.

نام لاتین     (Latin names) : Milk

گروه اصلی         (source) : منابع حیوانی

توضیحات   (Description) : شیر مایعی خوراکی است که توسط غدد پستان ِ پستانداران تولید می‌شود. شیر غذای اصلی نوزادان را تشکیل می‌دهد که هنوز توانایی گوارش غذاهای گوناگون را ندارند. انسان‌ها مانند دیگر پستانداران در دوران نوزادی از شیر مادر تغذیه می‌کنند. مردم مناطق گوناگون از شیر چهارپایان اهلی به‌ویژه گاو و دیگر چهارپایان هم‌چون گاومیش، گوسفند، بز و شتر استفاده می‌کنند.

 

 

نظرتان را بگویید