نمایه بویایی (Odor Profile) : شیرین و خنک

نام لاتین     (Latin names) : Grass

گروه اصلی         (source) : سبزی،شاخ و برگ گیاهان

توضیحات   (Description) : علف گیاهی تک‌لپه‌ای از خانواده چمنیان با برگهای نازک است که رشد آن از پایه برگ (محل اتصال به ریشه) صورت می‌گیرد. علف‌زارها زمین‌هایی هستند که به صورت طبیعی از علف پوشیده شده‌اند. تخم علف (به صورت عادی یا جوانه آن) استفاده خوراکی دارد. همچنین علف در تولید برخی نوشیدنی‌های الکلی (مانند آبجو و ویسکی)، مراتع تولید علوفه دام، تهیه کاهگل، تولید کاغذ و در سبدبافی به‌کار می‌رود. همچنین از آن به عنوان عایق (در صنعت ساختمان) و سوخت نیز استفاده می‌شود. بسیاری از زمین‌های ورزشی نیز به شکل مصنوعی با علف پوشیده می‌شود که به آن زمین چمن گفته می‌شود.

نظرتان را بگویید